De werkzaamheden van Q Civiele Projecten kunnen al naar gelang de wensen van de opdrachtgever bestaan uit het opstellen van adviezen, uitwerken van een bestek en/of tekeningen, maken van kostenramingen tot
het verzorgen van de projectleiding.

Q Civiele projecten is gespecialiseerd in:
herinrichting van de openbare ruimte
(riool)reconstructies
verwerken en beheren van tekeningen en data
bouw- en woonrijp maken
kostenramingen en nacalculatie
verkeerscirculatieplannen
visualisatie van projecten
kabels en leidingen

 

 
Figuur 1: Sloop-circulatieplan


Figuur 2: Grondbalans


Figuur 3: Definitief bestekstekening

Voor de diverse specialisaties kunnen wij vakkundige controletoetsen doen op uw (concept) bestekken, tekeningen, ramingen en bijlagen. Betreffende werkzaamheden zijn een
vast onderdeel van onze diensten.

Wilt u weten wat Q Civiele Projecten voor u kan betekenen, dan wisselen wij graag met u van gedachten in een vrijblijvend gesprek.

Klik hier voor onze contactinfo